Przedszkole zapisy

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki dzieci w wieku 2,5 r.ż. posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.


Zgłoszenia są przyjmowane przez cały rok w zależności od ilości wolnych miejsc w placówce. W tym celu prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem: 792-533-583/52 321-46-03 bądź w formie e-mail na adres: sekretariat@kta.edu.pl, aby umówić się na spotkanie indywidualne.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest przedłożenie placówce następujących dokumentów:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • Opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecka obowiązku szkolnego (dzieci od 7 roku życia)

Dodatkowo:

 • Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Aktualną dokumentację dziecka dotyczącą diagnozy i dotychczas przeprowadzonej terapii, która odzwierciedla poziom funkcjonowania dziecka;
 • Inną dokumentację, którą rodzice uznają za istotną z punktu widzenia oddziaływań terapeutycznych.

Opłaty:

 • Placówka prowadzona jest przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Bydgoszczy. Przedszkole powstało dzięki wsparciu finansowemu rodziców. Zwyczajowo przyjęło się zatem, że w momencie zapisania dziecka, rodzice wpłacają darowiznę na rzecz stowarzyszenia w kwocie 500 zł.
 • Czesne wynosi 40 zł. Płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Przedszkole jest obsługiwane przez firmę cateringową.
 • Każde dziecko ma zapewnione zupkę i 2 danie z kompotem.
 • Opłata za obiad wynosi 9,00 zł na dzień.
 • Zdajemy sobie sprawę, że wielu z naszych podopiecznych cechuje się wybiórczością pokarmową. Dlatego też istnieje możliwość spożywania posiłków z dietą 4xbez (bezmleczna, bezglutenowa, bezcukrowa, bez jajeczna). Opłata za obiad z dietą wynosi 11,00 zł na dzień, przy czym konieczne jest potwierdzenie nietolerancji pokarmowych dokumentacją medyczną.
 • Rodzice dziecka mają również możliwość dostarczania posiłków samodzielnie w przypadku, gdy nietolerancja pokarmowa jest bardziej skomplikowana.

Na prośbę rodzica wystawiany faktury za pobyt dziecka w przedszkolu.