Numer konta bankowego
Pierwszego Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego
dla Dzieci z Autyzmem KTA o. w Bydgoszczy

(Na to konto prosimy wpłacać czesne, opłaty za obiadki)

31 1090 1072 0000 0001 3362 4822

 

Numer konta bankowego
Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Bydgoszczy

77 1090 1072 0000 0001 3367 1524