Kadra

Kadra kierownicza i administracyjna:

Anna Krawczyk – dyrektor, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Dorota Kubiak – koordynator d.s. edukacji, nauczyciel nauczania początkowego, terapeuta pedagogiczny

Piotr Krawczyk – kierownik d.s. administracyjno-technicznych, fizjoterapeuta

Magdalena Janowiak – kierownik sekretariatu

Julita Małecka – specjalista d.s. księgowości i kadr

Kadra pedagogiczna:

Szkoła zatrudnia kadrę posiadająca wymagane przepisami prawa kwalifikacje.

W skład kadry wchodzą:

  • nauczyciele przedmiotowi
  • specjaliści – psychologowie, pedagodzy, logopeda, terapeuta widzenia, terapeuci pedagogiczni, oligofrenopedagodzy.
Większość kadry posiada wieloletnie doświadczenia w pracy pedagogicznej. Młodsi stażem korzystają ze wsparcia i mentoringu bardziej doświadczonych kolegów. Na całością czuwa koordynator d.s. edukacji (edukacja) oraz dyrektor – psycholog (terapia).

Praca terapeutyczno-edukacyjna opiera się na modelu zespołowym, tzn. odbywają się cykliczne spotkania zespołów terapeutycznych na których omawiane są wszystkie ważne kwestie związane z edukacją i terapią poszczególnych uczniów.

Cała kadra szkoły na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego typu kursach i szkoleniach, studiach podyplomowych oraz spotkaniach samokształceniowych.

Co nas wyróżnia?

  • Lubimy naszych WYJĄTKOWYCH UCZNIÓW