Numer konta bankowego
Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy

(Na to konto prosimy wpłacać czesne, opłaty za obiady)

31 1090 1072 0000 0001 3500 0573

Numer konta bankowego
Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Bydgoszczy

77 1090 1072 0000 0001 3367 1524