Przedszkole specjalne – O nas

Nasza placówka funkcjonuje od stycznia 2014 roku. Oferta skierowana jest do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych, od 2,5 roku życia do 8 roku życia, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera lub na niepełnosprawność sprzężoną (w tym zaburzenia ze spektrum ASD).


Ideą naszego Przedszkola jest rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz talentów dzieci. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych. W terapii wykorzystujemy przede wszystkim niedyrektywne formy terapii oparte na podążaniu za dzieckiem i budowaniu relacji. Proces terapii uwzględnia, także biomedyczne ujęcie rozwoju dziecka.


Istnieje możliwość wcześniejszego podjęcia terapii (u dzieci poniżej 2 lat 6 miesięcy) w ramach realizacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Nasze dzieci mogą kontynuować naukę w Niepublicznej Szkole Podstawowej kontynuującej idee przedszkola.


Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Bydgoszczy mieści się przy ulicy Śniadeckich 23 w Bydgoszczy, co zapewnia bardzo dobry dojazd do placówki samochodem, jak i środkami komunikacji miejskiej. Zapraszamy dzieci z całego województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przedszkole jest przewidziane dla 40 uczniów, a praca z dziećmi odbywa się w trybie dwuzmianowym od 7.30-12.30 i od 10.30-15.30.
Aktualnie istnieją  4 grupy: 2 grupy zerówkowe, grupa starszaków i grupa maluszków. W każdym oddziale pracują nauczyciele – terapeuci posiadający uprawnienia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Pracujemy w oparciu o podejście niedyrektywne, responsywne w terapii osób z autyzmem, nowoczesną, zgodną ze światowymi trendami – metodę Growth through Play System (GPS).


Realizujemy też opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dla dzieci młodszych, w szczególności z diagnozą ze spektrum ASD lub diagnozowanych w tym kierunku.

Kadra

Kadrę stanowią wykwalifikowani specjaliści – psychologowie, pedagodzy, logopedzi. Współpracują z nimi ściśle terapeuci kierunkowi – terapeuci SI, fizjoterapeuta, neurologopedzi, terapeuta GPS, terapeuta widzenia, psychologowie, oligofrenopedagodzy.


Koordynowane jest to przez doświadczoną w pracy z autyzmem kadrę kierowniczą.

Baza

Zapewniamy komfortowe i bezpieczne warunki pobytu dla dzieci. Placówka jest bardzo bogato wyposażone w sprzęt terapeutyczny i pomoce do terapii i zabawy. Dzieci na co dzień przebywają w przestronnych salach przedszkolnych a terapia indywidualna odbywa się w przydzielonych do każdej grupy salach terapeutycznych. Posiadamy ponadto salę do terapii integracji sensorycznej, salę Doświadczania Świata, gabinet logopedyczny, wewnętrzny plac zabaw, salę do zabaw ruchowych, PlayRoom, przestronne hole, dużą salę zabaw, stołówkę oraz salę do treningu jedzenia.


Rodzicom umożliwiamy korzystanie z biblioteki z publikacjami dotyczącymi problematyki autyzmu i terapii.


Na czas dowożenia i odbierania dzieci opiekunowie mogą skorzystać z wewnętrznego parkingu.

Czas pracy

Placówka pracuje od 1 września do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 – 15.30, z wyjątkiem przerwy zimowej (1 tydzień ferii zimowych dla woj. kujawsko – pomorskiego) i wakacyjnej ( 3-4 tygodnie sierpnia, przerwa konserwacyjno – remontowa) oraz z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy.


Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Bydgoszczy spełnia wymogi Sanepidu, Państwowej Straży Pożarnej i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 31/2013.