Zapisy

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły dzieci w wieku szkolnym od klasy 1 do klasy 8 szkoły podstawowej, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy w zależności od ilości wolnych miejsc w placówce. W tym celu prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem:792-533-583/52 321-46-03 bądź w formie e-mail na adres: sekretariat@kta.edu.pl, aby umówić się na spotkanie indywidualne.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest przedłożenie placówce następujących dokumentów:
  • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną;
Dodatkowo:
  • Orzeczenie o niepełnoprawności;
  • Aktualną dokumentację dziecka dotyczącą diagnozy i dotychczas przeprowadzonej terapii, która odzwierciedla poziom funkcjonowania dziecka;
  • Inną dokumentację, którą rodzice uznają za istotną z punktu widzenia oddziaływań terapeutycznych.
Opłaty
  • Placówka prowadzona jest przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Bydgoszczy. Szkoła powstała dzięki wsparciu finansowemu rodziców. Zwyczajowo przyjęło się zatem, że w momencie zapisania ucznia, rodzice wpłacają darowiznę na rzecz stowarzyszenia w kwocie 500 zł.
  • Czesne wynosi 90 zł. Płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
  • Szkoła jest obsługiwana przez firmę cateringową.
  • Uczeń może jeść w szkole obiady, które składają się z zupy i 2 dania i kompotu. Opłata za obiad wynosi 11,00 zł na dzień.
  • Zdajemy sobie sprawę, że wielu z naszych podopiecznych zdiagnozowano nietolerancje pokarmowe. Istnieje więc możliwość zamawiania posiłków z dietą 4xbez (bezmleczna, bezglutenowa, bezcukrowa, bez jajeczna). Opłata za obiad z dietą wynosi 13,00 zł na dzień, przy czym konieczne jest potwierdzenie nietolerancji pokarmowych dokumentacją.

Na prośbę rodzica wystawiany faktury za pobyt ucznia w szkole.