Kadra

Kadrę stanowią wykwalifikowani specjaliści – psychologowie, pedagodzy, logopedzi. Współpracują z nimi terapeuci kierunkowi – terapeuci SI, fizjoterapeuta, neurologopedzi, terapeuta GPS, terapeuta widzenia, psychologowie, oligofrenopedagodzy.

Koordynowane jest to przez doświadczoną w pracy z autyzmem kadrę kierowniczą.

Trochę więcej o Nas….