Dokumenty do pobrania

  1. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola  – PDF

  2. Wniosek o opinię, zaświadczenie, fakturę – PDF