Misja

My nie uczymy dziecka, pomagamy Mu zrozumieć świat i być blisko…

Celem podejścia responsywnego jest nawiązanie wartościowej interakcji z dzieckiem, budowanie relacji pełnej zaangażowania, szacunku i uważności, która nie wyklucza stawiania dziecku granic oraz jasnych zasad po to, aby czuło się bezpiecznie!

Najważniejszymi celami podejmowanej terapii jest dla nas samoregulacja,  podtrzymywanie interakcji z dzieckiem oraz komunikacja i uspołecznienie. Jesteśmy przekonani, że jest to konieczne po to, aby dziecko mogło zdobywać nowe umiejętności. 

Zamiast górować nad dzieckiem swoja wiedzą i doświadczeniem, pozwalamy mu stać się naszym przewodnikiem po jego świecie. To właśnie dziecko jest kluczem do zrozumienia go.