Misja naszej szkoły

Bardzo ważne słowa *)


Dziecko otoczone krytyką uczy się winić;

Dziecko otoczone ośmieszeniem uczy się być nieufnym;

Dziecko wrogością uczy otoczone się walczyć;

Dziecko otoczone gniewem uczy się zadawać ból;

Dziecko otoczone niezrozumieniem uczy się nie słyszeć innych;

Dziecko otoczone oszustwem uczy się kłamać;

Dziecko otoczone wstydem uczy się czuć się winnym;

… i tylko silne dusze mogą złamać ten krąg …


Dziecko otoczone wsparciem uczy się chronić;

Dziecko otoczone czekaniem uczy się być cierpliwym;

Dziecko otoczone pochwałami uczy się być pewnym siebie;

Dziecko otoczone uczciwością uczy się być uczciwym;

Dziecko otoczone bezpieczeństwem uczy się ufać;

Dziecko otoczone aprobatą uczy się szanować samego siebie;

Dziecko otoczone miłością uczy się kochać i obdarzać miłością;

Dziecko otoczone swobodą wyboru uczy się być odpowiedzialnym za swoje decyzje.

… i taka edukacja jest trudna do złamania …


Twoje dziecko jest wynikiem Twojego stosunku do niego!


*S.R.Covey „7 nawyków szczęśliwej rodziny”


O Nas

Nasza szkoła funkcjonuje od 1 września 2017r. Powstała na prośbę i przy wsparciu rodziców dzieci przedszkolnych zainteresowanych dalszą edukacją dzieci w nurcie niedyrektywnym.


Celem podejścia responsywnego jest nawiązanie wartościowej interakcji z dzieckiem, budowanie relacji pełnej zaangażowania, szacunku i uważności, która nie wyklucza stawiania dziecku granic oraz jasnych zasad po to, aby czuło się bezpiecznie.


W naszej szkole łączymy edukację z oddziaływaniami terapeutycznymi podczas całego pobytu dziecka w szkole. Wszystkie osoby z personelu realizują zalecenia zawarte w projekcie terapeutycznym.


Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bydgoszcz pod numerem 19/2016.


Nasza oferta skierowana jest do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Specjalizujemy się w edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi mieści się przy ul. Śniadeckich 23 w Bydgoszczy. Jesteśmy jedyną tego typu, specjalistyczną, placówką w regionie.


Prowadzimy klasy od I do VIII realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego oraz oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną pod postacią autyzmu oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym realizujące podstawę programową dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Nabór jest całoroczny i uzależniony od aktualnie posiadanych wolnych miejsc.


Edukacja jest prowadzona w małolicznych klasach przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele wspierani są przez nauczyciela wspomagającego lub pomoc nauczyciela. W klasach IV-VIII nauczycieli przedmiotowych wspierają wychowawcy klas – zwykle psychologowie wspierający uczniów w procesie edukacji.


Szkoła prowadzi świetlicę szkolną.


Nasza szkoła jest otwarta dla każdego dziecka mieszkającego w Bydgoszczy oraz na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.


Co nas wyróżnia?

 • Podejście responsywne
 • Opieranie się na wiedzy i doświadczeniach światowych autorytetów w dziedzinie autyzmu
 • Koncentracja na rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych
 • Kameralne warunki
 • Dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z autyzmem
 • Wysoki standard bezpieczeństwa
 • Bogata oferta terapeutyczna
 • Równoległość terapii i edukacji
 • Indywidualizacja podejścia
 • Podmiotowość w podejściu do ucznia
 • Bogate wyposażenie

Dzieci mogą korzystać z obiadów dostarczanych przez firmę cateringową, która oferuje także obiady uwzgledniające nietolerancje pokarmowe (4xbez: bezglutenowe, bezmleczne, bezjajeczne i bezcukrowe). W przypadku zdiagnozowania nietolerancji na więcej produktów rodzic może przywozić obiady samodzielnie.


Dlaczego my?

Ideą naszej szkoły jest łączenie terapii z procesem edukacji oraz zapewnienie warunków w których nauka może być przyjemna. Nasza szkoła to miejsce, w którym każde dziecko z autyzmem (i nie tylko) poczuje się bezpiecznie. Dzięki temu, że szkoła posiada kameralne warunki, dziecko będzie miało okazję się uczyć szybciej i sprawnej niż w zatłoczonej i głośnej dużej szkole.


Baza

Wszystkie sale w naszej szkole są wyposażone w nowoczesny sprzęt, przeznaczony zarówno do ćwiczeń, jak i do zabawy. Pozwala im on na rozwinięcie potrzebnych i praktycznych umiejętności, ulepszenie ich koordynacji ruchowej, a także na rozwinięcie ich wyobraźni i kreatywnego myślenia.


Nasza szkoła to nie tylko miejsce nauki. Chcemy, aby uczniowie spędzali tu miło czas, aby to miejsce kojarzyło im się z bezpieczeństwem, radością i przyjaźnią.


Sale lekcyjne usytuowane są na II (kl. I-III) i III (kl. IV-VIII) piętrze budynku. Ich wystrój jest dostosowany do potrzeb osób z autyzmem.


Ponadto posiadamy również:


 • gabinet logopedyczny
 • gabinety do terapii indywidualnej
 • salę do terapii integracji sensorycznej
 • salę Doświadczania Świata
 • stołówkę
 • świetlicę
 • przestronne hole
 • salę do zajęć ruchowych i grupowych
 • salę komputerową
 • bibliotekę szkolną
 • zewnętrzny plac zabaw
 • szatnię z indywidualnymi szafkami dla każdego ucznia

Nauczyciele mogą korzystać z bogatej bazy pomocy dydaktycznych i terapeutycznych, w tym z nowoczesnych urządzeń audiowizualnych oraz interaktywnych, a także sprzętu do zajęć ruchowych. Na bieżąco wyposażenie jest wzbogacane, dostosowywane, modernizowane i uzupełniane.


Rodzicom umożliwiamy korzystanie z biblioteki z publikacjami dotyczącymi problematyki autyzmu i terapii.
Na czas dowożenia i odbierania dzieci opiekunowie mogą skorzystać z wewnętrznego parkingu.


Zapewniamy komfortowe i bezpieczne warunki pobytu dla uczniów. Wejście do szkoły, na poszczególne piętra jak i do niektórych sal zabezpieczone jest kontrola dostępu. Nie ma możliwości, aby ktoś niepowołany wszedł do szkoły lub aby dziecko oddaliło się samowolnie.


Większość sal jest klimatyzowana. Wszystkie okna są zabezpieczone, co uniemożliwia ich otwarcie przez dzieci.
Wszystkie pomieszczenia szkoły za wyjątkiem łazienek są monitorowane.


Czas pracy

Pracujemy zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalanym corocznie przez MEN.


W czasie przerwy zimowej: 5 dniowy Trening Umiejętności Społecznych dla chętnych uczniów.


W czasie wakacji letnich: 4 tygodniowy Trening Umiejętności Społecznych dla chętnych uczniów.


Świetlica jest czynna od godziny 7.30 do 16.00.