Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z AutyzmemKrajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Bydgoszczy

Nasza placówka funkcjonuje od 2014 roku. Skierowana jest do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych, od 2,5 roku życia do 8 roku życia, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.


Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Bydgoszczy mieści się przy ulicy Śniadeckich 23 w Bydgoszczy, co zapewnia bardzo dobry dojazd do placówki samochodem, jak i środkami komunikacji miejskiej.


Przedszkole jest przewidziane dla 40 uczniów, a praca z dziećmi odbywa się w trybie dwuzmianowym od 7.30-12.30 i od 10.30-15.30.
Istnieją aktualnie 3 grupy: grupa zerówkowa, grupa starszaków i grupa maluszków. W każdym oddziale pracują nauczyciele – terapeuci posiadający uprawnienia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.


W porozumieniu z terapeutami indywidualnymi, z dziećmi pracują również terapeuci kierunkowi – terapeuci SI, fizjoterapeuta, logopedzi, terapeuta GPS, terapeuta arteterapii. Zajęcia dostosowane są do aktualnych możliwości rozwojowych dziecka.
Zapewniamy komfortowe i bezpieczne warunki terapeutyczne dla dzieci. W przedszkolu znajduje się plac zabaw, parking samochodowy dla rodziców. Oferujemy możliwość przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy rodzeństwa w kierunku wykluczenia całościowych zaburzeń rozwoju.
W przedszkolu oferujemy zajęcia integrujące naszych podopiecznych z dziećmi z placówek ogólnodostępnych. Od roku szkolnego 2017/ 2018 współpracujemy z punktem przedszkolnym w MDK nr 4 w Bydgoszczy. Uczestniczymy we wspólnych, stałych, cyklicznych zajęciach edukacyjnych, które oparte są na zabawie.


Placówka pracuje od 1 września do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 – 15.30, z wyjątkiem przerwy zimowej (1 tydzień ferii zimowych dla woj. Kujawsko – pomorskiego) i wakacyjnej ( 3-4 tygodnie sierpnia, przerwa konserwacyjno – remontowa) oraz z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy.


Ideą naszego Przedszkola jest rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz talentów dzieci. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych. W terapii wykorzystujemy przede wszystkim niedyrektywne formy terapii oparte na podążaniu za dzieckiem i budowaniu relacji. Proces terapii uwzględnia, także biomedyczne ujęcie rozwoju dziecka.


Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Bydgoszczy spełnia wymogi Sanepidu, Państwowej Straży Pożarnej i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 31/2013.