Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy

Adres do korespondencji:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi
w Bydgoszczy
ul. Śniadeckich 23
85-011 Bydgoszcz

Dyrektor Szkoły
Anna Krawczyk
tel.: 690-320-196

Wicedyrektor Szkoły
Aurelia Grzmot-Bilska
tel.: 792-533-584

Sekretarz Szkoły
Magdalena Janowiak
tel.: 52 321-46-03/792-533-583

Kontakt mail
sekretariat@kta.edu.pl

 

MAPA DOJAZDOWA 

Masz pytania? Skontaktuj się