Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z AutyzmemKrajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Bydgoszczy

Terapie dla dzieci z autyzmem w naszym przedszkolu


Nasze przedszkole specjalizuje się w prowadzeniu terapii dla dzieci cierpiących na różne spektrum autyzmu, w tym również na zespół Aspergera. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę opiekunów i nauczycieli, którzy prowadzą terapie dla dzieci z autyzmem sumiennie, w sposób przyjazny i komfortowy dla malucha.

W naszej placówce prowadzimy intensywną terapię dzieci z wykorzystaniem metod niedyrektywnych: Growth Through Play System (GPS), metod komunikacyjnych m.in. MAKATON lub PCS. Każde dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką swojego indywidualnego terapeuty, a proces terapii dostosowany jest do jego aktualnych potrzeb i możliwości. Terapie dla dzieci z autyzmem w naszym przedszkolu bardzo mocno wpływają na przyswajanie ich wiedzy, w głównej mierze za pomocą dobrej zabawy. Dzięki temu dziecko nie odczuwa presji i może się rozwijać w swoim tempie, co skutkuje lepszą komunikacją z otoczeniem. Terapie  to dla nich szansa na udane życie z rówieśnikami.

Terapia w naszym przedszkolu są wyjątkowe pod wieloma względami. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jesteśmy jedynym przedszkolem specjalistycznym w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim, w którym każde dziecko ma swojego indywidualnego terapeutę przez cały czas pobytu. Wyjątkiem jest grupa zerówkowa, w której jeden nauczyciel sprawuję opiekę nad dwójką dzieci. Podopieczni w tej grupie aktywnie przygotowywani są do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej.

Podczas pobytu dziecka w przedszkolu korzysta ono z następujących form indywidualnej lub grupowej terapii:

 • Diagnozy komunikacji i terapii logopedycznej;
 • Terapii Integracji Sensorycznej;
 • Gimnastyki korekcyjnej;
 • Indywidualnej arteterapii;
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Treningu słuchowego Johansena;
 • Terapii zabawy indywidualnej i grupowej;
 • Terapii relacji w PlayRoom;
 • Terapii rozwijającej umiejętności poznawcze;
 • Indywidualnej terapii rozwijającej talenty;
 • Treningu toaletowego;
 • Treningu jedzenia;
 • Treningu obcinania włosów i paznokci;
 • Trening poruszania się środkami komunikacji miejskiej;
 • Treningu umiejętności społecznych;
 • Hipoterapii;
 • Basenu.

Terapeuta podczas pobytu dziecka w przedszkolu stosuje zalecenia logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej oraz innych terapeutów, których konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Będąc w naszym przedszkolu Twoje dziecko zostanie przygotowane do prawidłowego funkcjonowania wśród swoich rówieśników, gdy nadejdzie czas szkoły. Obiecujemy, że terapie dla dzieci z autyzmem w naszym przedszkolu są w pełni bezpieczne i profesjonalne. Zachęcamy do zapoznania się z naszą kadrą w naszej placówce w Bydgoszczy. Jako pierwsza taka instytucja na terenie województwa Kujawsko-pomorskiego możecie Państwo liczyć na wysoką jakość sprzętu i wiedzy każdego z opiekunów.