Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły dzieci w wieku szkolnym od klasy 1 do klasy 8 szkoły podstawowej, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy w zależności od ilości wolnych miejsc w placówce. W tym celu prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem: 792-533-583/52 321-46-03 bądź w formie e-mail na adres: sekretariat@wp.pl, aby umówić się na spotkanie indywidualne.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest przedłożenie placówce następujących dokumentów:

– Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną;

Dodatkowo:

– Orzeczenie o niepełnoprawności;
– Aktualną dokumentację dziecka dotyczącą diagnozy i dotychczas przeprowadzonej terapii, która odzwierciedla poziom funkcjonowania dziecka;
– Inną dokumentację, którą rodzice uznają za istotną z punktu widzenia oddziaływań terapeutycznych.

OPŁATY

Placówka prowadzona jest przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Bydgoszczy. Szkoła powstała dzięki wsparciu finansowemu rodziców. Zwyczajowo przyjęło się zatem, że w momencie zapisania ucznia, rodzice wpłacają darowiznę na rzecz stowarzyszenia w kwocie 500zł.
Czesne wynosi 90 zł. Płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
Szkoła jest obsługiwana przez firmę cateringową. Uczeń może jeść w szkole obiady, które składają się z zupki i 2 dania. Opłata za obiad wynosi 8 zł na dzień.
Zdajemy sobie sprawę, że wielu z naszych podopiecznych cechuję się wybiórczością pokarmową. Dlatego też istnieje możliwość spożywania posiłków z dietą 4xbez (bezmleczna, bezglutenowa, bezcukrowa, bez jajeczna). Opłata za obiad z dietą wynosi 10 zł na dzień, przy czym konieczne jest potwierdzenie nietolerancji pokarmowych dokumentacją.

Na prośbę rodzica wystawiany faktury za pobyt ucznia w szkole.