Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy

W naszej placówce realizowana jest podstawa programowa obowiązująca zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ideą szkoły jest łączenie terapii indywidualnej dziecka w procesie edukacji szkolnej. Stawiamy na rozwój talentów dzieci, rozwój umiejętności społecznych i komunikacji. Dzieci objęte są opieką wychowawcy oraz indywidualnego terapeuty.

Uczniowie, poza obowiązującymi zajęciami lekcyjnymi korzystają z następujących form terapii indywidualnej lub grupowej:

  • Terapia logopedyczna
  • Terapia Integracji Sensorycznej
  • Arteterapii
  • Zajęć rewalidacyjnych
  • Treningu umiejętności społecznych
  • Terapii zachowań lękowych
  • Zajęć programowania
  • Zajęć rozwijających umiejętności matematyczne i polonistyczne
  • Opieki psychologa