Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy

W naszej szkole pracują profesjonaliści, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w edukacji oraz potrafią dostosowywać założenia edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów.

Nauczyciele posiadają wymagane  kwalifikacje do pracy w naszej szkole oraz ogromny zapał do stałego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Cała kadra realizuję swoją pracę w oparciu o obowiązującą podstawę programową edukacji w szkole podstawowej, która jest odpowiednio dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów. Oprócz tradycyjnych metod, wykorzystane są również inne, które pozytywnie wpływają na edukację i rozwój podopiecznych, np.:  

  • Metodę komunikacji alternatywnej AAC;
  • Metodę Growth Through Play (GPS);
  • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
  • Metodę Integracji Sensorycznej
  • i wiele innych.