Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z AutyzmemKrajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Bydgoszczy

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki dzieci w wieku 2,5 r.ż. posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.
Zgłoszenia są przyjmowane przez cały rok w zależności od ilości wolnych miejsc w placówce. W tym celu prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem: 792-533-583/52 321-46-03 bądź w formie e-mail na adres: sekretariat@wp.pl, aby umówić się na spotkanie indywidualne.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest przedłożenie placówce następujących dokumentów:

– Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną;
– Opinii Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecka obowiązku szkolnego.

Dodatkowo:
– Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
– Orzeczenie o niepełnoprawności;
– Aktualną dokumentację dziecka dotyczącą diagnozy i dotychczas przeprowadzonej terapii, która odzwierciedla poziom funkcjonowania dziecka;
– Inną dokumentację, którą rodzice uznają za istotną z punktu widzenia oddziaływań terapeutycznych.

OPŁATY

Placówka prowadzona jest przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Bydgoszczy. Przedszkole powstało dzięki wsparciu finansowemu rodziców. Zwyczajowo przyjęło się zatem, że w momencie zapisania dziecka, rodzice wpłacają darowiznę na rzecz stowarzyszenia w kwocie 500zł.
Czesne wynosi  40 zł. Płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
Przedszkole jest obsługiwane przez firmę cateringową. Każde dziecko ma zapewnione zupkę i 2 danie. Opłata za obiad wynosi 6 zł na dzień.
Zdajemy sobie sprawę, że wielu z naszych podopiecznych cechuję się wybiórczością pokarmową. Dlatego też istnieje możliwość spożywania posiłków z dietą 4xbez (bezmleczna, bezglutenowa, bezcukrowa, bez jajeczna). Opłata za obiad z dietą wynosi 8 zł na dzień, przy czym konieczne jest potwierdzenie nietolerancji pokarmowych dokumentacją.
Rodzice dziecka mają również możliwość dostarczania posiłków samodzielnie w przypadku, gdy nietolerancja jest bardziej skomplikowana.

Na prośbę rodzica wystawiany faktury za pobyt dziecka w przedszkolu.